Organisation / Ekonomisk förening / Byggnadsföreningen Fram i Björsäter u.p.a.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom: att tillhandahålla lämpliga samlings- och studielokaler inom Björsäter att samarbeta med och vara en resurs för det lokala föreningslivet att medverka till att allmänheten erbjuds kulturaktiviteter att verka inom fritids- och nöjeslivet, att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Vid eventuellt uppkommen vinst så går den till fastigheten eller vid en eventuell försäljning till andelsägarna.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 7220000637
  • Registrerat: 1931-12-14
  • Bolagstyp: Ekonomisk förening
  • Status: Aktivt
  • F-skatt: Nej
  • Arbetsgivare (2023-11-30): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 192 kr / månad
Fakturerat 2022
2 300 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
1 500 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år