Organisation / Aktiebolag / Café Ströget Bistro i Motala AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva café- och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5590044078
  • Registrerat: 2015-02-18
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-20): Ja
  • Moms (2023-11-20): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-20): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 1 069 kr / månad
Fakturerat 2022
12 823 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
1 471 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
11,3 %
bokslutet 202304
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
9
bokslutet 202304
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år