Organisation / Aktiebolag / Coffeshopen i Campushuset AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva café och lunchrestaurang ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5566545645
  • Registrerat: 2004-01-24
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-24): Ja
  • Moms (2023-11-24): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-24): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 10 448 kr / månad
Fakturerat 2022
125 378 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
323 085 kr
Del av år
Antal kommuner
5
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-1,0 %
bokslutet 202304
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
191 305 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
42 718 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
3
bokslutet 202304
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år