Organisation / Aktiebolag / Digital & Analog Communication i Göteborg AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, handel samt service av elektronisk och mekanisk utrustning företrädesvis inom radioteknikområdet ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5564974474
  • Registrerat: 1994-11-04
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 242 kr / månad
Fakturerat 2022
2 905 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
30,7 %
bokslutet 202308
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
1
bokslutet 202308
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år