Organisation / Aktiebolag / Elme Hemvård AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva hushållsnära tjänster, hemtjänst och hemsjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5591085336
  • Registrerat: 2017-04-11
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-09): Ja
  • Moms (2023-12-09): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-09): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 1 650 858 kr / månad
Fakturerat 2022
19 810 294 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
9 098 134 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
0,0 %
bokslutet 202208
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
895 743 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
62 073 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år