Organisation / Aktiebolag / Emåmejeriet AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är mejeriverksamhet, livsmedelsförsäljning, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5567027700
  • Registrerat: 2006-04-26
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-23): Ja
  • Moms (2023-11-23): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-23): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 210 kr / månad
Fakturerat 2022
2 517 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-0,7 %
bokslutet 202208
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
13
bokslutet 202208
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år