Organisation / Aktiebolag / Emlor AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva restaurangverksamhet, att bedriva annan rörelse som är förenlig med ovan angiven verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5567007553
  • Registrerat: 2006-03-27
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 1 306 kr / månad
Fakturerat 2022
15 677 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
3 169 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,4 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-2,7 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
207 372 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
18 852 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
3
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år