Organisation / Aktiebolag / Fors Säteri i Floda Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5564180387
  • Registrerat: 1991-02-15
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 2 634 kr / månad
Fakturerat 2022
31 609 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
43 879 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
1,2 %
bokslutet 202306
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
68 372 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
12 151 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
5
bokslutet 202306
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år