Organisation / Aktiebolag / Termino c 11240 AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed jämförlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5565687984
  • Registrerat: 1999-04-16
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 884 kr / månad
Fakturerat 2022
10 612 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
3,1 %
bokslutet 202206
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
3
bokslutet 202206
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år