Organisation / Aktiebolag / Green Spaces Venustus AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget skall utföra konsultverksamhet inom grönytenäringen för privata såväl som offentliga och företagskunder samt därmed förenlig verksamhet. Kurser, rådgivning och föreläsningar inom grönytenäring, odling och växter samt tillhörande produkter och varor. Planering, skötsel och plantering av växter och tillhörande ytor. Bedriva handel, tillverkning och annan näring med varor, produkter och övrig utrustning samt service, underhåll och andra tjänster baserat på grönyteförädling, grönyteförvaltning och växter. Konsult- och utbildningsverksamhet inom personlig skyddsutrustning och därmed förenlig verksamhet
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5592151970
  • Registrerat: 2019-08-19
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-28): Ja
  • Moms (2023-11-28): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-28): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 393 kr / månad
Fakturerat 2022
4 720 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
15 950 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
1,5 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
1,6 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
1
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år