Organisation / Aktiebolag / Gunvorg AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Konsult i hållbarhetsfrågor, Agenda2030 och trädgårdsodling, samt stöd och rådgivning i kontakter med politiker. Försäljning av trädgårdsprodukter
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5593710683
  • Registrerat: 2022-03-17
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 0 kr / månad
Fakturerat 2022
0 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
1 651 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-28,6 %
bokslutet 202301
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år