Organisation / Aktiebolag / Hebygårdar Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att inom Heby Kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget ska i allmännnyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Heby kommun. Bolagets verksamhet ska bedrivas efter affärsmässiga principer. Bolaget ska erbjuda hyresgästerna boendeinflytande. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Heby kommun.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5565295093
  • Registrerat: 1996-02-20
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-09): Ja
  • Moms (2023-12-09): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-09): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 1 915 292 kr / månad
Fakturerat 2022
22 983 507 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
21 435 349 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
21,3 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
7,1 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
7
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år