Organisation / Aktiebolag / HH Traffic AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är gods- och taxitrafik samt Limousineservice: befordran av person och gods, ävensom finansiell verksamhet inom ramen för anskaffning av inventarier till trafikföretag, dock ej sådan finansiell verksamhet som faller under bankinspektionen, samt äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper. Därutöver ska bolaget bedriva beställningsförmedling och annan verksamhet med anknytning till kommunikation och därmed förenlig verksamhet. För den del av verksamheten som avser taxitrafik, befordran av person och gods, bedriva bilverkstad, bensinstation, livsmedelsbutik, beställningscentral för taxitrafik. För den del av verksamheten som avser Limousineservice- befordran av person. För den del av verksamheten som avser Godstrafik - befordran av gods.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5590335948
  • Registrerat: 2015-11-04
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-09): Ja
  • Moms (2023-12-09): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-09): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 551 794 kr / månad
Fakturerat 2022
6 621 530 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
6 821 263 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
82,3 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-5,1 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
10
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år