Organisation / Aktiebolag / Inspero Utveckling AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva utbildning och konsultverksamhet inom ledarskap, medarbetarskap, organisationsutveckling och förändringsledning samt skapande och utgivande av därtill relaterade texter, media och material samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5592784234
  • Registrerat: 2020-10-23
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 3 190 kr / månad
Fakturerat 2022
38 276 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
6 270 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
61,2 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
14,0 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år