Organisation / Aktiebolag / Johan Hasslow Kommunikation AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster och bistå med rådgivning inom områdena strategisk kommunikation, Public Affairs, krishantering, investor relations, massmediabearbetning, organisationsutveckling och omvärldsbevakning samt idka därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5569183659
  • Registrerat: 2013-01-08
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 0 kr / månad
Fakturerat 2022
0 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
168 750 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,0 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
18,8 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
1
bokslutet 202212
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år