Organisation / Aktiebolag / Kalmar Vatten AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska svara för vatten- och avloppsförsörjning i Kalmar kommun. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som - till den del detta ej innefattar myndighetsutövning- åvilar Kalmar kommun enligt lag.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5564817509
  • Registrerat: 1994-01-24
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-09): Ja
  • Moms (2023-12-09): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-09): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 1 731 613 kr / månad
Fakturerat 2022
20 779 351 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
11 941 233 kr
Del av år
Antal kommuner
4
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
7,8 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-2,2 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
116
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år