Organisation / Aktiebolag / Kaunitz-Olsson AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget bedriver bokutgivning samt licensering av författarskap för ljud och bild samt därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5591995518
  • Registrerat: 2019-03-20
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 165 kr / månad
Fakturerat 2022
1 977 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
4 357 kr
Del av år
Antal kommuner
3
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
1,1 %
bokslutet 202204
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
0
bokslutet 202204
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år