Organisation / Aktiebolag / Kiaby Plåt & Bygg Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall utföra byggnads- och plåtarbeten samt bedriva handel med byggnadsmaterial, lantbruksrörelse och animalieprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5564133899
  • Registrerat: 1990-12-05
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 217 kr / månad
Fakturerat 2022
2 599 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-6,8 %
bokslutet 202208
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
286 482 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
23 692 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
21
bokslutet 202208
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år