Organisation / Aktiebolag / Krp Logistik AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva åkerirörelse, förvaltning av fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5569990392
  • Registrerat: 2015-01-02
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 0 kr / månad
Fakturerat 2022
0 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
5 800 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,0 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
4,9 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
395 684 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
70 810 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
16
bokslutet 202212
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år