Organisation / Aktiebolag / Kultur Utan Gränser Bokförlag AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall översätta, köpa och sälja böcker i Sverige och Europa och därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5591662605
  • Registrerat: 2018-07-18
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 113 kr / månad
Fakturerat 2022
1 358 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
38 397 kr
Del av år
Antal kommuner
4
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-9,7 %
bokslutet 202206
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
0
bokslutet 202206
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år