Organisation / Aktiebolag / L4 & Familj AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva café- och restaurangverksamhet med inriktning på asiatisk mat samt därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5591688162
  • Registrerat: 2018-08-23
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 0 kr / månad
Fakturerat 2022
0 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
2 460 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-8,6 %
bokslutet 202206
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
472 757 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
13 211 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
10
bokslutet 202206
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år