Organisation / Aktiebolag / Lars å Anders Maskin Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva entreprenad, uthyrning av, och körning med maskiner inom lantbruk och skog, bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5563868172
  • Registrerat: 1990-02-27
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-24): Ja
  • Moms (2023-11-24): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-24): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 995 kr / månad
Fakturerat 2022
11 938 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
31 553 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
7,8 %
bokslutet 202304
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
12
bokslutet 202304
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år