Organisation / Aktiebolag / Lindqvist Brand & Säkerhet AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva utbildning, konsultverksamhet och handel inom brandskydd, säkerhet och första hjälpen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5591412597
  • Registrerat: 2017-12-20
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 770 kr / månad
Fakturerat 2022
9 235 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,8 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
3,9 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
1
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år