Organisation / Aktiebolag / Luna Sverige AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin huvudsakliga verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med verktyg och maskiner för bearbetning av plåt och trä, ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.
FRÅN HEMSIDAN
Tools forbetter business. Our goal is to give our customers a carefree workday, so they can focus on their core business.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5562349422
  • Registrerat: 1983-10-18
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
  • Hemsida: https://lunagroup.se/
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 9 007 kr / månad
Fakturerat 2022
108 086 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
40 013 kr
Del av år
Antal kommuner
9
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-0,3 %
bokslutet 202303
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
34
bokslutet 202303
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år