Organisation / Aktiebolag / Luna Sverige AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin huvudsakliga verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med verktyg och maskiner för bearbetning av plåt och trä, ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5562349422
  • Registrerat: 1983-10-18
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 9 007 kr / månad
Fakturerat 2022
108 086 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
40 013 kr
Del av år
Antal kommuner
9
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-0,3 %
bokslutet 202303
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
34
bokslutet 202303
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år