Organisation / Aktiebolag / Mastin AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Teknisk och ekonomisk konsultverksamhet inom fastighetsområdet, förvärva, förvalta samt avyttra fastigheter och värdepapper, bedriva fastighetsmäkleriverksamhet samt med dessa verksamheter förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5566959978
  • Registrerat: 2006-01-10
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 9 283 kr / månad
Fakturerat 2022
111 400 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
78 831 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
98,5 %
bokslutet 202306
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
0
bokslutet 202306
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år