Organisation / Aktiebolag / Mat i Julitas Dotter AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva restaurang- och barverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5591498851
  • Registrerat: 2018-02-20
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 663 kr / månad
Fakturerat 2022
7 956 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
1 036 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
4,3 %
bokslutet 202012
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
43 570 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
0 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
5
bokslutet 202012
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år