Organisation / Aktiebolag / Mcl Styrteknik AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och service av reningssystem och byggnadstillbehör samt därmed förenlig verksamhet samt att äga och förvalta fast och lös egendom.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5590907456
  • Registrerat: 2016-12-13
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 26 694 kr / månad
Fakturerat 2022
320 333 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
163 495 kr
Del av år
Antal kommuner
7
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
1,5 %
bokslutet 202208
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
1
bokslutet 202208
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år