Organisation / Aktiebolag / More Activities Stockholm AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva försäljning via båtar, skärgårds- transporter, aktiviteter på sjö och land, restaurang- och caférörelse, reparation och försäljning av båtar, konsulttjänster och verksamhetsutveckling inom strategisk och finansiell analys samt inom bolag med marin anknytning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5569416059
  • Registrerat: 2013-09-05
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 3 164 kr / månad
Fakturerat 2022
37 973 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,4 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
10,7 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
2
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år