Organisation / Ideell förening / NÄTVERKET - IDÉBUREN SEKTOR SKÅNE

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktivt
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 8024356498
  • Registrerat: 2007-03-01
  • Bolagstyp: Ideell förening
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-30): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-30): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 190 833 kr / månad
Fakturerat 2022
2 290 000 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
2 301 986 kr
Del av år
Antal kommuner
4
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
148 938 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
24 824 kr
Del av år
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år