Organisation / Aktiebolag / Nordic Pacific Foods AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Import, marknadsföring, distribution och försäljning av livsmedel. Produktion av livsmedel.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5590485958
  • Registrerat: 2016-01-25
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 82 kr / månad
Fakturerat 2022
979 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-44,6 %
bokslutet 202302
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
447 452 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
63 804 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
5
bokslutet 202302
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år