Organisation / Aktiebolag / Nytida Brostugegården AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller via dotterbolag, bedriva vård- och omsorgsrörelse, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5564457579
  • Registrerat: 1992-04-24
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 1 397 140 kr / månad
Fakturerat 2022
16 765 680 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
9 464 019 kr
Del av år
Antal kommuner
3
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
74,7 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
15,7 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
17
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år