Organisation / Aktiebolag / Västerås Lövhagen 29 AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av ägaren. Bolagets syfte är att genom ägande av fastigheter medverka till stadsutveckling vid och kring området Lövhagen. Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i tillämpligt delar. Verksamheten ska hedrivac enliot affäresmässiga principer.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5590837083
  • Registrerat: 2016-11-03
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 164 229 kr / månad
Fakturerat 2022
1 970 748 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
959 378 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
22,2 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-1,1 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år