Sök bland kommunens leverantörer / 129 155 st

Namn Orgnr F-skatt Moms Arbetsgivare Varning Fakt 2022 Fakt 2023 Fakt år okänt Antal kommuner SNI
Mysteriefabriken AB 5592945843 Ja Ja Ja Nej 339 868 kr 22 275 kr 345 000 kr 15
58110Bokutgivning96090Övriga konsumenttjänster90030Litterärt och konstnärligt skapande
REGERINGSKANSLIET 2021003831 Ja Ja Ja Nej 383 167 761 kr 525 791 338 kr 104 000 kr 34
84111Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering84131Administration av infrastrukturprogram84133Administration av arbetsmarknadsprogram
Artronova Kommanditbolag 9166722802 Ja Ja Nej Nej 1 702 152 kr 2 072 903 kr 0 kr 24
86905Fysioterapeutisk verksamhet o.d.
Zenita Aktiebolag 5560906033 Ja Ja Ja Nej 11 965 818 kr 6 963 562 kr 0 kr 8
43210Elinstallationer
Jannebergs Kvarn Aktiebolag 5561138941 Ja Ja Ja Nej 49 132 kr 34 429 kr 0 kr 1
46210Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
Stora Enso Hylte Aktiebolag 5561277954 Nej 0 kr 1 647 175 kr 0 kr 1
Aktiebolaget Holmforsgården 5562047893 Ja Ja Nej Nej 27 313 kr 222 852 kr 0 kr 1
01420Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar02101Skogsförvaltning
Relaco i Klippan Aktiebolag 5562228766 Ja Ja Ja Nej 12 481 kr 8 009 kr 0 kr 4
20590Tillverkning av övriga kemiska produkter68202Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler38210Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
Forserums Rör Aktiebolag 5562229095 Ja Ja Ja Nej 12 214 kr 10 975 kr 0 kr 1
43221Värme- och sanitetsarbeten43222Ventilationsarbeten
Smedjebacken Energi AB 5562234566 Ja Ja Ja Nej 2 107 569 kr 1 291 176 kr 0 kr 3
43210Elinstallationer35110Generering av elektricitet35300Försörjning av värme och kyla38210Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
InPress Art AB 5562479104 Ja Ja Ja Nej 238 803 kr 383 132 kr 0 kr 8
58140Utgivning av tidskrifter
Malmberg & Stålbrand Aktiebolag 5562757699 Ja Ja Ja Nej 179 715 kr 0 kr 0 kr 2
43911Takarbeten av plåt
Hans Borgström Tandläkarpraktik Aktiebolag 5562795731 Ja Ja Ja Nej 127 750 kr 17 500 kr 0 kr 2
86230Tandläkarverksamhet
HälsoLivs i Gävle AB 5563125862 Ja Ja Ja Nej 0 kr 1 194 kr 0 kr 1
47291Specialiserad butikshandel med hälsokost
Anläggningstjänst i Malmbäck Aktiebolag 5563130334 Ja Ja Ja Nej 67 538 kr 96 976 kr 0 kr 1
43120Mark- och grundarbeten
I. Larssons Byggservice Aktiebolag 5563137891 Ja Ja Ja Nej 6 661 027 kr 5 356 617 kr 0 kr 1
41200Byggande av bostadshus och andra byggnader
Marcussons Busstrafik Aktiebolag 5563141166 Ja Ja Ja Nej 95 776 kr 19 292 kr 0 kr 3
49390Annan landtransport av passagerare
Infotool Data Aktiebolag 5563153625 Ja Ja Ja Nej 6 800 386 kr 9 070 595 kr 1 483 125 kr 19
46510Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara62020Datakonsultverksamhet
Lingmans Bil Aktiebolag 5563457885 Ja Ja Ja Nej -28 603 kr 133 332 kr 22 923 kr 4
45110Handel med personbilar och lätta motorfordon
Artur Norberg Livs Dalarö Aktiebolag 5563473122 Ja Ja Ja Nej 32 226 kr 24 702 kr 0 kr 1
47112Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad