Sök bland kommunens leverantörer / 143 652 st

Namn Orgnr F-skatt Moms Arbetsgivare Varning Fakt 2022 Fakt 2023 Fakt år okänt Antal kommuner SNI
Gräns Glas AB 5593163099 Ja Ja Ja Nej 2 080 kr 9 405 kr 0 kr 1
43342Glasmästeriarbeten
Skånereptilfoder AB 5593261760 Ja Ja Ja Nej 0 kr 5 484 kr 0 kr 2
47199Övrig detaljhandel med brett sortiment47789Övrig specialiserad butikshandel
Susannes Ljuvliga Bakverk AB 5593285892 Ja Ja Ja Nej 1 050 kr 0 kr 0 kr 1
10710Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
Bostadsrättsföreningen Blåhaken Nr 1 7164063187 Nej Nej Ja Nej 100 400 kr 25 140 kr 0 kr 1
68204Förvaltning i bostadsrättsföreningar
ENEBACKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I HÄRRYDA KOMMUN 7164092384 Ja Nej Nej Nej 700 kr 525 kr 0 kr 1
68209Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
SILVERBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 7164130051 Ja Ja Nej Nej 23 762 kr 25 776 kr 0 kr 1
68209Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter55300Campingplatsverksamhet
Riksbyggen Bostadsrättsförening Kågehus nr 1 7164153475 Nej Nej Ja Nej 4 904 kr 0 kr 0 kr 1
68204Förvaltning i bostadsrättsföreningar
Carlsson, Hans 8603303994 Ja Ja Ja Nej 93 584 kr 70 117 kr 0 kr 3
90030Litterärt och konstnärligt skapande
BORÅS GYMNASTIK O IDROTTSFÖRENING 8645001192 Nej Nej Ja Nej 52 764 kr 32 360 kr 0 kr 3
93120Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet32990Diverse övrig tillverkning
BIBLIOTEKSMUSEIFÖRENINGEN 8645021042 Ja Nej Nej Nej 5 008 kr 0 kr 0 kr 13
91011Biblioteksverksamhet
HÄSTEBÄCKENS VÄGSAMFÄLLIGHET 8672004416 Ja Ja Ja Nej 38 419 kr 0 kr 0 kr 1
68209Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
UNG FÖRETAGSAMHET I FYRBODAL 8678007918 Nej Nej Ja Nej 993 340 kr 600 kr 0 kr 4
94111Intressebevakning inom branschorganisationer
Handelsbolaget Midgården 2 9696769430 Ja Ja Nej Nej 956 623 kr 315 049 kr 0 kr 1
68203Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Rikshem Västerås Handelsbolag 9697121169 Ja Ja Nej Nej 212 311 kr 83 940 kr 16 043 kr 1
68201Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Last & Planering Rail LPR AB 5565519096 Ja Ja Ja Nej 4 580 kr 34 800 kr 0 kr 1
43120Mark- och grundarbeten49410Vägtransport, godstrafik
Avbytarservice Väst Aktiebolag 5565511424 Ja Ja Ja Nej 0 kr 0 kr 0 kr 1
81210Lokalvård
Karin Isbäck AB 5567515852 Ja Ja Ja Nej 247 272 kr 280 487 kr 0 kr 6
86909Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare96090Övriga konsumenttjänster70220Konsultverksamhet avseende företags organisation
NBV SYDOST 8324002891 Ja Nej Ja Nej 5 807 405 kr 5 317 276 kr 0 kr 16
85593Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning
Björka Mineral AB 5560392838 Ja Ja Ja Nej 9 534 kr 0 kr 0 kr 2
68202Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Zarismo AB 5591299069 Ja Ja Ja Nej 47 382 kr 16 606 kr 0 kr 2
69201Redovisning och bokföring63110Databehandling, hosting o.d.77110Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon47914Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan elektronisk utrustning