Sök bland kommunens leverantörer / 147 779 st

Namn Orgnr F-skatt Moms Arbetsgivare Varning Fakt 2022 Fakt 2023 Fakt år okänt Antal kommuner SNI
Edumera Utbildning AB 5566549514 Ja Ja Ja Nej 28 738 kr 0 kr 0 kr 1
85600Stödverksamhet för utbildningsväsendet
The MathWorks AB 5566553086 Ja Ja Ja Nej 3 965 791 kr 4 909 248 kr 2 906 945 kr 20
46510Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara62010Dataprogrammering58290Utgivning av annan programvara
Structor Miljöbyrån Stockholm AB 5566557137 Ja Ja Ja Nej 4 175 565 kr 4 324 701 kr 0 kr 7
71129Övrig teknisk konsultverksamhet
KULING Rehab och Hälsa AB 5568152994 Ja Ja Ja Nej 9 286 813 kr 10 325 443 kr 0 kr 3
86905Fysioterapeutisk verksamhet o.d.
Parcere AB 5568639776 Ja Ja Ja Nej 190 955 kr 189 679 kr 0 kr 23
55103Hotellverksamhet utan restaurangrörelse
Rolf Lindströms Åkeri AB 5569122392 Ja Ja Ja Nej 178 244 kr 43 566 kr 0 kr 2
49410Vägtransport, godstrafik
Elfida Restauranger AB 5569127052 Ja Ja Ja Nej 15 729 kr 15 770 kr 0 kr 1
56100Restaurangverksamhet
Reklambossen i Ystad AB 5569151110 Ja Ja Ja Nej 55 843 kr 0 kr 0 kr 2
58140Utgivning av tidskrifter73111Reklambyråverksamhet
Aktiv El i Kristianstad AB 5569162653 Ja Ja Ja Nej 512 842 kr 336 624 kr 0 kr 3
43210Elinstallationer
Amanuella AB 5590621347 Ja Ja Ja Nej 0 kr 680 kr 0 kr 1
56100Restaurangverksamhet
Göran Setterby Fastighetsrätt AB 5590654108 Ja Ja Nej Nej 206 187 kr 55 962 kr 0 kr 1
71129Övrig teknisk konsultverksamhet
Ruts Magasin AB 5590664743 Ja Ja Ja Nej 1 500 kr 0 kr 0 kr 1
47593Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror
Rebea AB 5590669601 Ja Ja Ja Nej 473 459 kr 0 kr 0 kr 1
86102Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus87301Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer81210Lokalvård47993Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor86211Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
S&S Padel AB 5592092471 Ja Ja Nej Nej 8 798 kr 1 696 kr 0 kr 2
93119Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
Quality Care Malmö AB 5592109911 Ja Nej Ja Nej 10 551 897 kr 10 205 338 kr 0 kr 5
88991Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem
Unum Tax AB 5592139736 Ja Ja Ja Nej 88 406 kr 0 kr 0 kr 1
69203Skatterådgivning69102Juridiska byråers verksamhet m.m.
2015 NannyCare AB 5592149883 Ja Ja Ja Nej 187 479 kr 87 907 kr 0 kr 1
88910Dagbarnvård
Green Spaces Venustus AB 5592151970 Ja Ja Ja Nej 4 720 kr 15 950 kr 0 kr 2
81300Skötsel och underhåll av grönytor
Any IT Solutions AB 5594196148 Ja Ja Ja Nej 34 954 kr 92 041 kr 0 kr 3
62020Datakonsultverksamhet77330Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)
Sparbanken Tranemo 5655006152 Ja Nej Ja Nej 527 218 kr 134 677 kr 0 kr 1
64190Annan monetär finansförmedling