Organisation / Aktiebolag / Parcere AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag driva hotell- och restaurangrörelse såväl i Sverige som utomlands, bedriva leasingrörelse huvudsakligen med restaurangutrustning, förvärva och förvalta fast egendom, förmögenhetsförvaltning, idka konsultverksamhet i anslutning härtill samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5568639776
  • Registrerat: 2011-09-09
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 15 913 kr / månad
Fakturerat 2022
190 955 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
189 679 kr
Del av år
Antal kommuner
23
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,2 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-4,4 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
53
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Topp 10 största offentliga köparna
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år