Organisation / Aktiebolag / Partium Proffsbutik AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mekanisk verkstad, tillverkning och konstruktion av verktyg och finmekaniska detaljer, konsultverksamhet inom planering, tillverkning och inköp av reservdelar för stålverks- och skogsverksindustrin, köp och försäljning av specialverktyg och maskindetaljer, förvaltning av värdepapper, lös och fast egendom, försäljning av industriförnödenheter såsom kullager och transmissioner, hydraulik- och pneumatikprodukter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5567087233
  • Registrerat: 2006-08-16
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 0 kr / månad
Fakturerat 2022
0 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
135 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-2,0 %
bokslutet 202302
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
1
bokslutet 202302
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år