Organisation / Aktiebolag / PZ Destination AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolagets verksamhet består i att bedriva utbildning och individutveckling samt affärs-, marknads- och destinationskonsultation och därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5568490576
  • Registrerat: 2011-04-07
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 492 kr / månad
Fakturerat 2022
5 906 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,6 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
0,7 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år