Organisation / Aktiebolag / Quality Care Malmö AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva försäljning av tjänster inom socialomsorg. Företaget jobbar med kontaktmannaskap inom socialtjänsten. Bolaget skall även erbjuda träningsboende med uppsyn kring eleven, samt dennes dagliga behov. Alla beslut gällande respektive verksamhet fattas av ledningsgrupp. I ledningsgrupp sitter utöver vd företrädare, föreståndare och representant för respektive verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5592109911
  • Registrerat: 2019-07-01
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 879 325 kr / månad
Fakturerat 2022
10 551 897 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
10 205 338 kr
Del av år
Antal kommuner
5
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
39,1 %
bokslutet 202208
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
325 551 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
44 373 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
9
bokslutet 202208
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år