Organisation / Aktiebolag / Ragn-Sells Däckåtervinning AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva tillverkning och marknadsföring av granulat företrädesvis av gummi, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5568264757
  • Registrerat: 2010-11-19
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 331 kr / månad
Fakturerat 2022
3 975 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
16 273 kr
Del av år
Antal kommuner
4
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,0 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-21,0 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
13
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år