Organisation / Aktiebolag / Revisionsbyrån Winberg & Andersson AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva revisions- och redovisningsverksamhet samt utföra skattemässiga och företagsekonomiska konsultationer.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5593500571
  • Registrerat: 2021-12-01
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 10 312 kr / månad
Fakturerat 2022
123 750 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
137 500 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
12,4 %
bokslutet 202305
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
5
bokslutet 202305
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år