Organisation / Bostadsrättsförening / Riksbyggen Bostadsrättsförening Kågehus nr 1

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen ska i sin verksamhet främja de kooperativa principerna såsom de kommer till uttryck i dessa stadgar och verka för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 7164153475
  • Registrerat: 1987-03-02
  • Bolagstyp: Bostadsrättsförening
  • Status: Aktivt
  • F-skatt: Nej
  • Arbetsgivare (2023-11-30): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 409 kr / månad
Fakturerat 2022
4 904 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år