Organisation / Aktiebolag / Rockafellas Investments AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall tillhandahålla rådgivning och administrativa tjänster till bolag inom teknisk utveckling, marknadsföring, försäljning och juridiska tjänster samt inneha och förvalta fast och lös egendom. Bolaget ska, utan ändring av det aktiebolags= rättsliga syfte att bereda vinst åt aktieägarna, sträva efter att bedriva sin verksamhet på ett sätt som framtids säkrar företag och har en positiv påverkan och därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5592579097
  • Registrerat: 2020-06-01
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 10 766 kr / månad
Fakturerat 2022
129 188 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
0 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
2,3 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
-0,6 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
6
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Samtliga inköp per kommun och år