Organisation / Aktiebolag / Sjuksköterskekompetens i Östergötland AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård, utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5591738561
  • Registrerat: 2018-10-03
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-24): Ja
  • Moms (2023-11-24): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-24): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 869 596 kr / månad
Fakturerat 2022
10 435 153 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
9 701 722 kr
Del av år
Antal kommuner
5
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
27,8 %
bokslutet 202308
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
8
bokslutet 202308
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år