Organisation / Sparbank / Sparbanken Tranemo

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från ; allmänheten eller ge ut obligatioiner eller andra jämförbara ; fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva ; fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing), 4. förmedla betalningar, 5. tillhandahålla betalningsmedel, 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 7. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning, 8. förvara värdepapper, 9. driva rembursverksamhet, 10. tillhandahålla värdefackstjänster, 11. driva valutahandel, 12. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som ; föreskrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt ; registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i ; lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap. 12 §, 13. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som ; föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), 14. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, ; tomträtter och bostadsrätter, 15. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter, 16. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor, 17. förmedla försäkringar, 18. driva pensionssparrörelse efter tillstånd. Verksamhetsområdet omfattar Tranemo kommun.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5655006152
  • Registrerat: 1904-01-01
  • Bolagstyp: Sparbank
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-29): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-29): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 43 935 kr / månad
Fakturerat 2022
527 218 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
134 677 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år