Organisation / Aktiebolag / Tekniska Verken Katrineholm Nät AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Katrineholmaregionen uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för elnätsverksamhet, distribution av el och utomhus- belysning samt att driva annan med bolagets ändamål förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster och andra nyttigheter som omfattas av verksamhetsföremålet på konkurrenskraftiga villkor, till god kvalitet och med hög leveranssäkerhet. I ändamålet ingår också att med stark miljöprofil genomföra verksamheten på ett ekologiskt hållbart sätt och främja det resurseffektiva samhället. Till ändamålet hör även att ge ägaren skälig avkastning Bolagets verksamhet ska bedrivas med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip om inte annat framgår av för bolagets lämpliga bestämmelser. Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dessa ändamål äga aktier eller andelar i andra företag.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5564268588
  • Registrerat: 1991-05-27
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-10): Ja
  • Moms (2023-12-10): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-10): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 167 163 kr / månad
Fakturerat 2022
2 005 962 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
241 808 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
1,2 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
12,8 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
0
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år