Organisation / Aktiebolag / TeloGott AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av konfektyr, kaffe och te med tillhörande produkter, caféverksamhet och handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
FRÅN HEMSIDAN
Välkommen in i Östersunds mest väldoftande butik, fylld med livets goda, som choklad, kaffe, te, cigarrer, glass, och goda presenter.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 472 kr / månad
Fakturerat 2022
5 662 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
1 791 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
1,4 %
bokslutet 202301
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
2
bokslutet 202301
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år