Organisation / Aktiebolag / Topeja Restaurang AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva restaurang- och cateringverksamhet ävensom idka därmed förenliga verksamheter.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5565949434
  • Registrerat: 2000-07-17
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 929 kr / månad
Fakturerat 2022
11 145 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
258 030 kr
Del av år
Antal kommuner
7
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
18,4 %
bokslutet 202308
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
14
bokslutet 202308
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år