Organisation / Aktiebolag / Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och sälja fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten med beaktande av de kommunal- rättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5563963403
  • Registrerat: 1990-05-10
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt: Nej
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Nej
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 712 870 kr / månad
Fakturerat 2022
8 554 440 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
10 651 503 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
1 055 100,0 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
0
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år